Custoland

[ Customer focused ]

Custoland

[ Custo mer focused ]

Víte, že

nespokojení zákazníci jsou

snadný akviziční cíl?

Díky Custolandu okamžitě identifikujete své i konkurenční nespokojené zákazníky, kteří jsou otevřeni změně. Vyzkoušejte nejkvalitnější akviziční a retenční databázi na trhu.

Banky
Mobilní operátoři
Pojišťovny
Dodavatelé energií

Nespokojenost vyřešíte obratem

Custoland je platforma pro banky, pojišťovny, mobilní operátory a dodavatele energií. Soustředí se na identifikování nespokojenosti, která se dá obratem vyřešit snížením ceny, přizpůsobením produktu či lepším zákaznickým přístupem.

/

20%

Neuspokojivý zákaznický přístup

/

80%

Vysoká cena či špatně zvolený produkt

0%

Technické a ostatní krátkodobě neřešitelné problémy

Zaměřeno na zákazníka

Pomáháme korporacím jednat s každým zákazníkem z jeho pohledu. Poskytujeme k tomu relevantní data a motivujeme k upřednostnění zákazníkovy potřeby před korporátními procesy a smluvními podmínkami.

Věříme, že spokojení zákazníci jsou klíčem ke stabilnímu růstu a vyšším tržbám.

Custoland.com

Customer focused


Měníme nespokojenost ve spokojenost

Zákazník je buď spokojený nebo nespokojený. Pomáháme vyřešit nespokojenost zákazníka propojením s jeho současným poskytovatelem, projeví-li o to zájem, nebo novým poskytovatelem schopným pochopit aktuální potřeby daného zákazníka. Usilujeme o to, proměnit každou nespokojenost ve spokojenost.

Custoland.com

Customer focused

Snadno a rychle

Získejte nové zákazníky

Získejte stovky až tisíce nových zákazníků, kteří jsou nespokojení a otevření změně.

Zachraňte své stávající zákazníky

Vyjděte svým nespokojeným zákazníkům vstříc a zabraňte jejich odchodu ke konkurenci.

I. Identifikace

nespokojených zákazníků pomocí našich on-line kampaní a jejich registrace do Custolandu.

II. Oslovení

nespokojených zákazníků z Vaší strany a pokus o vyřešení problému (retence či akvizice).

III. Zpětná vazba

ze strany zákazníků do Custolandu, zda-li jsou s vyřešením dané situace spokojeni či nikoliv.

Jak Custoland funguje

01. Zacílení

Zákazníci nespokojení se svým poskytovatelem a ti, kteří se právě zaregistrovali u konkurence za účelem získání lepší nabídky.

06. Akviziční lead

Pokud dodavatel zákazníka Custoland nevyužívá, nespokojenost může vyřešit jakýkoliv uživatel Custolandu, který si lead exkluzivně koupí.

05. Retenční lead

Je-li aktuální dodavatel zákazníka v Custolandu zaregistrován, má přednostní právo se zákazníkem navázat komunikaci a nespokojenost vyřešit.

02. Zdroj dat

Pomocí našich on-line kampaní nespokojené zákazníky motivujeme k registraci na jednom z našich webů (např. www.Nastvani.cz).

03. Verifikace dat

Zákazníky ihned automatizovaně kontaktujeme a získáváme zpětnou vazbu, zda daný problém opravdu aktuálně řeší či ne.

04. Vznik leadů

Po validaci dat a vytřídění relevantních zákazníků vzniknou leady, které se obratem objeví v Custoland systému.

Jak Custoland funguje

01. Zacílení

Zákazníci nespokojení se svým poskytovatelem a ti, kteří se právě zaregistrovali u konkurence za účelem získání lepší nabídky.

04. Vznik leadů

Po validaci dat a vytřídění relevantních zákazníků vzniknou leady, které se obratem objeví v Custoland systému.

05. Retenční lead

Je-li aktuální dodavatel zákazníka v Custolandu zaregistrován, má přednostní právo se zákazníkem navázat komunikaci a nespokojenost vyřešit.

02. Zdroj dat

Pomocí našich on-line kampaní nespokojené zákazníky motivujeme k registraci na jednom z našich webů (např. www.Nastvani.cz).

03. Verifikace dat

Zákazníky ihned automatizovaně kontaktujeme a získáváme zpětnou vazbu, zda daný problém opravdu aktuálně řeší či ne.

06. Akviziční lead

Pokud dodavatel zákazníka Custoland nevyužívá, nespokojenost může vyřešit jakýkoliv uživatel Custolandu, který si lead exkluzivně koupí.

Vyzkoušejte si Custoland

Prohlížení všech slepých profilů nespokojených zákazníků je zdarma. Platíte jen za ty zákazníky, které si sami vyberete a odkryjete jejich kontakty. Ceny za odrytí jednotlivých kontaktů se Vám zobrazí po vstupu do systému.

Přístup zdarma · Nic neriskujete

FAQ

Kolik zákazníků získáte?

Na otestování 20-50 případů, v ostrém provozu řádově stovky až nižší jednotky tisíc nespokojených zákazníků měsíčně.

Jaká je skladba zákazníků?

Liší se podle poskytovatele, ale průměrně 85% tvoří B2C segment, 13% Živnostníci, 2% Menší a střední firmy (právnické osoby).

© 2020 / Custoland.com  [ Customer focused ]